Forvaltning i et evighetsperspektiv

Vi forvalter gard og hotell i et evighetsperspektiv.

En grunnleggende filosofi for bønder er at garden skal videreføres til neste generasjon i minst like god stand som når den vart tatt over. Med ei 2000-årig historie på garden står bærekraft sterkt hos oss.

Under kan du lese om hvordan vi arbeider med dette basert på Innovasjon Norges prinsipp for bærekraftig reiseliv. 

Planeten og miljøet

1. Kulturell rikdom: Fredet middeladerherberge, helt særegent intakt historisk tun, historie i 2000år. Bevarte bygninger helt tilbake til før svartedøden i 1349, transformert til bruk tilpassa nåtidas krav. Et tydelig eksempel på «Vern gjennom bruk». Forvaltning i evighetsperspektiv er bedrifta sitt motto.

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet: Ingen moderne inngrep i kulturlandskapet i nærområde, utpekt område av særskilt verdi i kulturlandskap av nasjonal verdi (1 av 6 i Oppland), steinmurer, historiske veger og bruer.

3. Biologisk mangfold: Restaurert historisk hage, bl.a. supplert gamle fruktsorter etter hageplan frå 1909. Minimalt med kunstgjødsel og plantevernmidler. 

4. Rent miljø og ressurseffektivitet: Kildesortering, hjemmekompostering, ureist/kortreist matproduksjon foredla fra jord til bord (lam, poteter, frukt, frønnsaker og bær). Oppvarming mye med ved frå egen skog, egen vannkilde til dyr, vanningsvann og vask. Tar ansvar både for det lokale kulturmiljøet og det globale miljø gjennom f.eks. egen energiproduksjon med 20kW solcelleanlegg visuelt tilpassa historisk bygning på fjøstaket. Ny type solcelle som ivaretar det gamle kulturmiljøet og leverer ren energi i høgsesong for hotellet. 

Mennesker og samfunn

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier: Formidler gardens og bygdas historie og kulturarv til gjester. Arbeidsopplæring av ungdom i trygge familiære rammer. Ofte første møte med arbeidslivet. Tar gratis imot skoleklasser frå bygda på omvisning, stiller grunn til rådighet for kunstverket Flokk som har vorte eit turmål og møteplass for lokale og gjennomreisande.

6. Lokal kontroll og engasjement: Slektsgard i 700år eid og drevet av bonden sjølv som forvalter eiendommen og området i eit «evighetsperspektiv». Bidratt i etablering og gjennomføring/styring av ei lang rekke lokale initiativ som Gardmillom, Kulturgardar i Gudbrandsdalen, Gudbrandsdalsmat, Visit Lillehammer, Into Norway, Gudbrandsdalsvegen mm.

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte: For 16-åringer er det få jobber å få. Her er det et mykt første møte med arbeidslivet i og med at jobben er i ei familebedrift og et hjem.

8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet: Eieren er vertskap og formidler historien og er opptatt av at gjesten skal trives. I toppskiktet i Gudbrandsdalen på kundetilbakemeldinger på sider som Tripadvisor, Google maps, og vart tildelt Folkets Reiselivspris i 2019.

Økonomi

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter basert på lokale ressurser: Foredler gardens ressurser, bygningsarv og landbruksopplevelser i nasjonal toppklasse til sluttforbruker. 700 år i same slekta og fortsatt motiverte for at dette skal fortsette. 30 år med restaurering har gitt titusenvis av timar til håndverkere. Drifta har i 25 år sysselsatt begge ektefeller på fulltid. Det er ikke mange garder som kan det i dag. I tillegg skapt arbeidsplasser for ei gruppe lokale ungdommar hvert år. 

Del gjerne videre!

Hotell

Sov og bo i herskapelig omgivelser.

Herberge

Rustikk sjarm og lange tradisjoner.

Hus

Frihet til å styre seg selv i eget hus.

Check out

FAQ

FAQ

Contact

Sygard Grytting
Kongsvegen 999
N-2647 Sør-Fron

post@grytting.com

+ 47 | 61 29 85 88
+ 47 | 913 06 750

Photo © Sygard Grytting

Gammel storgard og historisk hotell i Gudbrandsdalen – utmerkelser og medlem av

FREDA bygninger Riksantikvaren