De som gikk i spora før oss

Historia om Sygard Grytting

Garden ligger sentralt langs E6 midt i Gudbrandsdalen i Sør-Fron kommune, og er en levende gard i full drift. Garden har 700-årig losjitradisjon i samme slekt. Gjestevirksomheten på garden blir i dag drevet som et historisk hotell, og tilbyr overnatting med måltider i ei autentisk, historisk ramme.

Om sommeren tilbys middag med omvisning, overnatting og frokost for enkeltreisende og små grupper. Ellers i året skreddersydde opplegg for grupper av ulike størrelser; representasjoner, møter, selskap og bryllup.  Vi tilbyr også garden til enedisposisjon for grupper.

Gjestetradisjon

Med herberget fra 1300 er garden et naturlig stopp for pilegrimer på veg til Trondheim langs pilegrimsleden. Her kan du bo i soveloftet som har innlosjert vegfarende i middelalderen. I 1343 møttes noen av landets mektigste menn i ”suemfstofuonne j Grytingh a Frone sydra gardenom” (dvs. «svevnstova» på Sygard Grytting på Fron) for å diskutere et arveoppgjør. Dette soveloftet, som er freda av Riksantikvaren, benyttes i dag til pilegrimsovernatting.

 

Fra 1917-1958 er det pensjonatdrift i nedre hovedbygningen som i dag er historisk hotell. De markedsførte da «rein luft, reint drikkevann, vel-laga og kraftig kost fra gardens egen produksjon og naturskjønne omgivelser”. Helse- og velværeferie ville det hett i dag. Klikk her for å se reisebrev fra en gjest i 1918

Slektstradisjon

Fra 1534 er Stig S. Grytting 16. generasjons eier i familien, men Sygard Grytting har trolig tilhørt samme slekta siden 1300-tallet.

I tillegg til brukerparet, Hilde (1963) og Stig (1957), bor onkelen til Stig, Hans O. Grytting (1930) på garden (eier 1955-1989). Hans er nå føderådskar, men er ennå en viktig medhjelper i drifta. Sønnene Halvor (1990), Iver (1992) og Amund (1995) studerer og arbeider for tida i Oslo og Lillehammer.

Landbruk

I dag er landbruksproduksjonen sau, poteter, grønnsaker, egg, gras og skog. En del av produksjonen foredles på garden og går videre inn i gjestevirksomheten

I gammel tid var drifta svært allsidig og garden var selvforsynt med det meste. Dyretallet på hovedbruket i 1865 var: 9 hester, 34 kyr, 26 sauer, 1 geit og 7 griser, i tillegg til dyra på 6 husmannsplasser. Fronsbygdene var fra gammelt av «kornkammeret” i Gudbrandsdalen.

I dalstrøkene var utmark og seter med kraftig fjellbeite en stor del av ressursgrunnlaget. I 1860-åra kommer Gudbrandsdalsosten og blir en gjev vare med stor innvirkning på økonomien i dalen.

Del gjerne videre!

Check out

FAQ

FAQ

Contact

Sygard Grytting
Kongsvegen 999
N-2647 Sør-Fron

post@grytting.com

+ 47 | 61 29 85 88
+ 47 | 913 06 750

Photo © Sygard Grytting

Gammel storgard og historisk hotell i Gudbrandsdalen – utmerkelser og medlem av

FREDA bygninger Riksantikvaren