English version Deutsche Version  

                   

   Startside   Historie   Møter/Repr.   Hotell   Karstugu   Herberge   Omtale   Fotogalleri   Aktivitetar   Mat   Gamle Foto   Arrangement  

 
  

MØTE OG REPRESENTASJON
 

 Kveldsstemning i inntunet.
Hest og sluffe er prikken over i-en.


 Møterom i 1600-talls bygning

Møterom i 1600-talls bygning
Haust og vinter er ”jobbetid” med mulegheiter for møter med ”historisk sus”.
Lukka arrangement vert skreddarsydd etter ønskja til bestillaren. Dvs. gruppa har garden og vertskapet, eksklusivt åleine, uforstyrra av andre
Typisk gruppe er 8-14 (18) personar, leiargruppemøter, strategisamlingar o.l.
Pris avheng av antall personar, varigheit og måltider m.m..
Som tilleggsaktivitetar tilrår vi innslag som forsterkar kulturopplevingar; omvisning i historiske bygningar, kulturhistoriske måltider, bakerovnsbrød, kanefart, folkemusikk, Per Gynt o.l.

Om sommaren kan vi her dekke til festmiddag for inntil
47 personar - pluss 16 i siderommet.

Møterommet er ”høgstugu” (festsalen) i den gamle hovudbygningen frå slutten av 1600-talet, med originalmåling frå 1860 .
Rommet er innafor dei ovale gluggane i svalgangen.

 

 

 
                   

  Startside   Historie   Møter/Repr.   Hotell   Karstugu   Herberge   Omtale   Fotogalleri   Aktivitetar   Mat   Gamle Foto   Arrangement    English version Deutsche Version


Sygard Grytting - N-2647 Sør-Fron  - post@grytting.com  -  www.grytting.com - Tlf: (+47) 61298588 -
Mobil: (+47) 91306750 - Foto ©: Sygard Grytting
 

 

Design og Web: Geir Neverdal  www.otta2000.com  www.links4students.com